531,979 active members*
2,740 visitors online*
Register for free
Login Register

Xiamen Chuangyun Jingzhi

Imprint

Contact

Xiamen Chuangyun Jingzhi Machinery Co.Ltd.
No. 69 Xinglong Road
361000 Xiamen, Fuiian Prov.
China
+865925766507
+865925766527

Route planner

Route planner

Imprint

Xiamen, Chuangyun Jingzhi Machinery Equipment Co., Ltd.
No. 69 Xinglong Road
361000 Xiamen, Fuiian Prov.
China

Telefon +865925766507
Fax +865925766527
Email: li.xiaoying@cxtc.com